Propozice

15.09.2010 21:05

 

1. Jedná se o bezkontaktní hokej. ( Myšleno bez větších tělesných soubojů u mantinelů a kdekoliv na hrací ploše.)

2. Maximální počet hráčů je 25 včetně brankářů.

3. Věková hranice je od 18 let, bez omezení pohlaví. Dříve registrovaní a registrovaní hráči musí dosáhnout v daném ročníku PHL minimálně 30 let, s výjimkou hráčů registrovaných do 15 let věku.

4. Registrovaní hráči - maximálně tři hráči do výše okresního přeboru, kteří budou mít v registračním průkazu označení písmenem "R".

5. Povinná hokejová přilba, každý hraje na vlastní nebezpečí, doporučujeme kompletní hokejovou výstroj a každý hráč by měl být dle své úvahy pojištěn proti úrazu.

6. Hracím místem je zimní stadion Buly Aréna Kravaře. Hrací doba utkání je 1 hodina a 30 minut, takže budeme hrát 3 x 15 minut čistého času.

7. V playoff se přestávky krátí na minimum, zbývající čas bude využíván na eventuální trestná střílení která budou následovat po nerozhodném výsledku.

8. Trestná střílení zahajuje hráč domácího týmu, dle soupisky. K trestným střílením nastoupí z každého týmu tři hráči. Nerozhodnou-li výsledek, bude se pokračovat systémem "náhlá smrt". Pořadí jednotlivých hráčů řídí rozhodčí a to podle písemného návrhu, který předloží písemně každé mužstvo rozhodčímu do konce řádné hrací doby. V případě, že se tak nestane, nastoupí hráči k trestnímu střílení dle pořadí na soupisce k utkání ( netýká se brankářů).

9. Na každé utkání budou delegování dva nezávislí rozhodčí.

10. Každé mužstvo bude při jednání s rozhodčími zastupovat kapitán který bude viditelně označen a přebírá zodpovědnost za zápis o utkání a všechny další náležitosti dané pravidly PHL.

11. Nejméně 5 minut před začátkem pronájmu ledu kapitáni odevzdají rozhodčím registrační podklady pro dané utkání a kapitán domácího mužstva navíc řádně vyplněný zápis o utkání.

12. Bude stanovena vedením PHL komise pro kontrolu registrací před a v době konání zápasu.

13. Při zjištění skutečností, že za mužstvo nastoupil hráč bez registrace a nebo s registrací avšak nesplňující kriteria propozic PHL, bude zápas kontumován 5 : 0 a chybující tým v playoff, na 8. místě nahradí nejlépe umístěné družstvo v tabulce po základní části, v pořadí 9. až 12.

14. Za "běžný" faul bude hráč potrestán dvouminutovým vyloučením "čistého" času.

15. Při vyloučení hráče do konce utkání, má tento hráč pozastavenou činnost na 1 utkání, vždy se jedná o jeho nejbližší možný zápas.

16. Vyloučení hráče do konce utkání za hrubost anebo "brutální " a "likvidační" faul s úmyslem poškodit protihráče či rozhodčího se trestá vyloučením potrestaného hráče do konce sezóny (rozhoduje vedení PHL po konzultaci s rozhodčími.)

17. V případě že se mužstvo nedostaví k zápasu prohrává kontumačně 5 : 0, bez jakékoliv finanční náhrady a led má k dispozici protistrana vyplývající z rozlosování.

18. Při nevhodnosti nalosovaného termínu, tým kterému termín nevyhovuje má možnost dohody s protistranou za těchto podmínek. Zápas se musí odehrát nejpozději před termínem nalosovaným PHL, zajistit si led, dohodnout se s rozhodčími a daným mužstvem. Při nesplnění těchto podmínek se postupuje dle bodu 17. propozic PHL.

19. Každý hráč musí mít opatřen dres číslem na zadní straně dresu ve standardní velikosti a musí souhlasit se zápisem o utkání.. V opačném případě nebude hráč moci odehrát utkání.

20. Zástupce každého mužstva dodá fotky svých hráčů na registraci s datem narození, jménem, příjmením a názvem týmu.

21. Přestupní termín je před začátkem sezóny, konkrétní termín upřesní PHL.

22. Manipulační přestupní poplatek bude 200Kč splatný zároveň s dodáním přestupových formalit.

23. Při vyřazení hráče ze soupisky týmu zástupce mužstva odevzdá jeho registrační průkaz vedení PHL nejpozději do 10 dnů jinak nastává automatická kontumace 5 : 0 všech dalších nastávajících utkání bez jakékoliv finanční náhrady a led má k dispozici protistrana vyplývající z rozlosování.

24. Zástupci mužstev určení ke kontrole registrací a vyjednávání v rámci PHL budou mít v registračním průkazu označení písmenem ( K ).

25. Vedení PHL a zástupci mužstev určení ke kontrole registrací a vyjednávání v rámci PHL si mohou vyžádat v případě jakýchkoliv pochybnosti kontrolu registrací oproti občanským průkazům, podmínkou je informovat dané mužstvo alespoň 10 dnů předem.

26. Při neúčasti rozhodčích je možno zahrát si tréninkově mimo soutěž, popřípadě se domluvit na náhradním termínu který by mělo některé z mužstev k dispozici. Jinak za organizaci i veškeré náklady spojené s neodpískaným utkáním zodpovídají konkrétní sudí.

27. Soutěž se bude hrát dvojkolově, nejlepších 8 mužstev se zúčastní závěrečného playoff o celkového vítěze PHL.

28. Termíny zápasů budou zveřejněny po rozlosování.

29. Tabulku a výsledky zápasů si budete moci kdykoliv najít na internetových stránkách www.i-kravare.info/phl a ve vitríně před vrátnici v Buly Aréně.

30. Playoff bude hráno na dva vítězné zápasy, při vítězství 2 : 0 na zápasy je určen "třetí led" pro vítězné družstvo.

31. Bodování: dva body za vítězství, jeden bod za remízu, bez prodloužení.

32. Při shodě bodů rozhoduje skóre, vzájemné zápasy, počet vstřelených branek.

—————

Zpět